Vaftiz Nedir?

İsa Mesih dirilişinden sonra  imanlılar için temel kaideleri açıkladı ve açıklılık getirdi
Bunlardan birisi vaftiz
    "Gidin bütün milletleri öğrencilerim yapın. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin." (Mat. 28:19).Pavlusun Romalıra yazdığı mektupta Kutsal ruhla şunları yazar; eğer Mesih İsa'ya iman etmişsen  vaftizle  İsa’ya iman ettiğini ve onunla ölmüş ve onunla dirildiğinin simgesidir , tanıklıktır. Rom.6:5

Başka bir yerde de İsa Mesih "iman edip vaftiz olunmak Tanrıya olan yanıttır 1.petr.3:21 " Sanırım bu ayetler vaftizin Hıristiyan inancı için ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Vaftiz olmak görüldüğü gibi Rabbin bir buyruğudur.
Ama ne yazık ki bugün vaftiz konusunda birçok yanlış düşünce ve öğretiler bulunmaktadır. Vaftiz olmak gerçekte nedir? Neden vaftiz olunur ve kimler vaftiz olmalıdır? Tanrı'nın yetkin sözü Kutsal Kitap bu konuda neler öğretir?

Yunanca "baptizo" dan Türkçüye çevrilen vaftiz kelimesinin anlamı suya dalmak, gömülmek, batmak veya yıkanmaktır. Vaftiz, Şunu da önemle belirtmeliyiz ki bazılarının sandığı gibi vaftiz olayı tek başına hiç kimseye kurtuluş sağlayamaz. Kutsal Kitabın  belirttiği gibi kurtuluş yalnızca Mesih aracılığıyladır. Bundan dolayı, bazı kiliselerin bunu kurtuluşun bir koşulu olarak göstermek Kutsal Kitap'a uygun düşmez.

Mesih'le birlikte haça gerilmiş olup, kendisine iman etmiş hayduda, vaftiz olmadığı halde İsa Mesih kurtuluş vaat etti (Lu. 23:43). Bununla birlikte her inanlı çok zaman geçirmeden Rabbin vaftiz olma emrine mutlaka itaat etmelidir.

Ne zaman vaftiz olmalı? Bunun yanıtı, kişi kendini günahkar kabul edip İsa Mesih gelmek ve İsanın kanıyla kurtuluşa erdiğin kabul eden ve yürekte İsa Mesih Rabdir diye tanıklık yapan ve bunda yaşatan kişini vaftiz olmasına engel yoktur. Habercileri işlerinde 8:37  Ve Filipus dedi: Eğer bütün yüreğinle iman edersen caizdir.  Hadım ne yanıt veriyor Ve o hadım cevap verip dedi: İman ederim ki İsa Mesih Allahın Oğludur.


Bu tanıklığı söylüyor ve iman ediyorsan, vaftiz olmana engel yoktur.
Yani Kutsal kitaba göre  İsa’yı kurtarıcı olarak kabul edemeyen çocukların vaftizi  uygun değildir
vaftiz olmak için pavlusun mektubundaki şartı okuyalım: Rom 10:10 çünkü salâh için yürekle iman edilir, ve kurtuluş için ağızla ikrar edilir. ve ilaveten tövbe den kişinin vaftiz olması uygundur.

Sorularınızı adresimize yazın. E-mail adres: info@mujde.nl 

 

Tanrının esenliği sizinle olsun

necmi kardeş