Rabbin Sofrası

 

Rab İsa  ele verildiği gün, o günde öğrencilerinden ayrılacağını bildiğinden onlarla son bir akşam yemeği tasarladı. Rab İsanın akşam yemeğinin ne kadar önemli olduğunu  Kutsal kitabın son bölümü vahiyde görüyoruz Orada akşam yemeğini imanlıyla  yemeyi tasarladığı için kapıyı çalıyor. Vahi 3:20
Bundan yola çıkarak İsa Mesih öğrencilerine köye inin ve akşam yemeği için bir yer ayarlayın ve şöyle dedi: Mat 26:18  İsa onlara, Kente varıp o adamın evine gidin dedi. Ona şöyle deyin:  `Öğretmen diyor ki, zamanım yaklaştı. Fısıh Bayramı'nı, öğrencilerimle  birlikte senin evinde kutlayacağım.'

Bunun amacını İsa Mesih'in havarilerinden (Elçilerinde) pavlus  açık şekilde şöyle anlatır, 1.Kor. 11:23 size teslim ettiğim bu sofrayı Rabden aldım. Rab İsa ekmek aldı şükür ettikten sonra parçalayıp dağıttı, bu benim sizin için kurban olan bedenimdir. Bu nedenle,  bunu beni anmanız ve anımsamanız için yapın.

Yemek yendikten sonra kaseyi aldı, bu kanımda yeni antlaşmadır her defasında içtikçe beni anmak ve anımsatmak için yapın.

Çünkü bu ekmeği her yediğimizde ve şaraptan bir yudum aldığımızda İsa Mesih'in bizim ve dünya  kurtuluşu için çektiği cefa ve vefakarlığını ve geleceğin  anımsıyoruz.  
Bunu yapmakla İsa Mesih ona iman edenler için yer hazırlamaya gittiğini ve gelene kadar  Onu unutmadığımız  kanıtlıyoruz.

Tabi ki bu Rab'in sofrasına katılmak için şartlar vardır. Pavlus devamla layık olmayan şekilden anlatır.
Layık olmayan şekilde katılırsak hüküm giyeriniz diyor. Peki layık olmayan şey nedir? Layık olmayan şey; küçük yaşta olup İsa Mesih'e iman etmemiş olmak, İsa’yı kabul edemeyen çocuklar veya İsa Mesih'in senin için kurban sunusu olduğunu algılamamak kabul etmemek. Veya bunları yaparsın, fakat kutsallıktan, tövbeden uzak yaşamla katılırsan veya bir arkadaşına karşı günah işleminsen bu layık olmayan veya uygunsuz olan bir katılım oluyor ve pavlus ikaz ediyor önce Tanrıyla barış sonra sofraya katıl. Bunu şuna benzetebiliriz, “biz demez miyiz yemekten önce ellerini yıka sonra sofraya otur” kutsal kitapta Tanrı aynı şeyi söylüyor.

Bu nedenle daima Tanrıya yaraşır yaşayalım ki, her defasında rahat bir vicdanla Rab'in sofrasına katılanlar olalım.

Kısacası; Rab'in sofrasını uygulamakla İsa Mesih'in senin için  öldüğünü ve dirildiğini ilan ediyorsun.

Rabbin sofrasına katılmak için, pavlusun mektubundaki şartı okuyalım: Rom 10:10 çünkü salâh için yürekle iman edilir, ve kurtuluş için ağızla ikrar edilir. ve ilaveten tövbe den kişinin Rabbin sofrasına katılması uygundur

 

Sorularınızı adresimize yazın. E-mail adres: info@mujde.nl 

 

Tanrının esenliği sizinle olsun

necmi kardeş