sitemiz yenilendi

Bu ay Tanrı sözünü okuyup dinleyiniz.
günler fenadır diyor İncil, dikkat edelim


 

Esen olun

Necmi Kardeş Hollanda

Müjde Kurumu Ensched

                                                        son değişiklik: 02 mayıs 2022
                                                   Latest update  02 May 2022