Kutsal sayfayı yenilendi  lütfen sesli ve tekst vaazlara bakınız. Tanarı sonakadar gayretli olanların vaat edileni alacaktır der.

Mesih İsada Tanrı ADALETLİDİR


 

Esen olun

Necmi Kardeş Hollanda

Müjde Kurumu Enschede

                       Son değişiklik: 05 Haziran 2023
                              Latest update   05 June 2023