Alçak gönüllü olmak

 


Kutsal Kitap İncilden:Efesoslular 4:1 ¶  Bu nedenle, Rab’bin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır  biçimde yaşamanızı rica ederim.

2 ¶  Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize  sevgiyle, hoşgörüyle davranın.

3  Ruh’un birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin.