Rab isa doğdu, doğdu benim için 


Kutsal Kitap İncilden: Luka 2:10  Melek de onlara dedi: Korkmayın, çünkü işte,

ben size bütün kavma olacak büyük sevinci müjdeliyorum.

11  Çünkü bugün Davudun şehrinde size Kurtarıcı doğdu, o da Rab Mesihtir.