Sabır ve metanet, Rab Mesih İsa Yakındır

Kutak Kitapta; 2. Korinoslular:4: 17  Çünkü görülen şeylere değil, görülmiyenlere bakarak bir an için olan sıkıntımızın hafifliği bizim için izzetin ebedî ağırlığını çok ve daha çok hasıl eder; 18  çünkü görülenler geçicidir, fakat görülmiyenler ebedîdir.