Hoş geldiniz; bu ay Rab isa vaadine göre aramızda olduğunu Kutsal Kitap tanrı sözünden okuyoruz.

lütfen vaazları ve vaaz yazılarını okuyunuz hebpsi Rab İsadan bizim için


 


Esen olun

Necmi Kardeş Hollanda

Müjde Kurumu Enschede

                                                        son değişiklik: 02 Eylül 2020                                              
                                                                           Latest update 02 september 2020