Hoş geldiniz

Mesih İsada Tanrı, kurtuluş günü bu gündür, Tanrıyla barışa günü bu gündür diyor!
kardeşim 
İncil günler fenadır diyor, dikkat edelim.


 

Esen olun

Necmi Kardeş Hollanda

Müjde Kurumu Ensched

                                                   son değişiklik: 10 Mayıs 2021
                                                   Latest update  10 May 2021