Hoş geldiniz, corona azalmaya başladı, bunu için Kral Davudum

mezmur 103 te dediği gibi Tanrıya Mesih İsada teşekkür edip Onu yüceltmelidir.


 


Esen olun

Necmi Kardeş Hollanda

Müjde Kurumu Enschede

                                                        son değişiklik: 02 Temmuz 2020                                              
                                                        Latest update 02 Juli 2020