Hoş geldiniz; Rab İsa Bağışlıyor ve temiz kılıyor

Bu ay  Tanrı sözünü okuyup dinleyiniz.
günler fenadır diyor İncil, dikkat edelim


 

Esen olun

Necmi Kardeş Hollanda

Müjde Kurumu Ensched

                                                        son değişiklik: 04Şubat 2021
                                                   Latest update  04 February 2021