Hoş geldiniz; bu ay sizi kurtaran Mesih isayı düşünelim.

Bu ay Rab İsanın   Tanrı sözüne göre yaşadığını anıyoruz Pesahdenir.

 

Esen olun

Necmi Kardeş Hollanda

Müjde Kurumu Ensched

                                                        son değişiklik: 01 Nisan 2021
                                                   Latest update  02 April 2021