Kardeşim Hoşgeldiniz biliyorsunuz Crona virusunden dünyanın elleri bağlıdır.
Rab bu gün size ve ban güçle kuvvetle değil ancak benim Ruhumla diyor. yani her sıkıntıda Tanrıyı unutmayalım

 

Esen olun

Necmi Kardeş Hollanda

Müjde Kurumu Enschede

                                                        son değişiklik: 1 Nisan 2020
                                                   Latest update 1 April 2020