Rab İsa Mesih Seni Tanıyandır

Kutsal Kitap; Incilden 1.Yuh. 4:1 ¶   EY sevgililer, her ruha inanmayın, fakat Allahtan mıdır diye, ruhları imtihan edin; çünkü dünyaya çok yalancı peygamberler çıkmışlardır.2  Allahın Ruhunu şununla bilirsiniz: İsa Mesih hedende gelmiştir, diye ikrar eden her ruh Allahtandır;3  ve İsayı ikrar etmiyen her ruh Allahtan değildir; ve Mesih muhalifinin ruhu budur; onun gelmekte olduğunu işittiniz ve zaten şimdi dünyadadır.4 ¶  Ey küçük çocuklar, siz Allahtansınız, ve onları yendiniz; çünkü sizde olan, dünyada olandan daha büyüktür.