Tanrıyı Sevmek! Nasıl?

Kutsal Kitap İncilden:
 

Matta 22:37  İsa ona dedi: "Rab Tanrını bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün fikrinle seveceksin."38  Büyük ve birinci emir budur.

39  Ve buna benziyen ikincisi şudur: "Komşunu kendin gibi sevecaksin."