Rab İsa Mesih Seni Tanıyandır

Kutsal KitaptanIncilden Zekeria 4:6  Ve cevap verdi, ve bana söyliyip dedi: Zerubbabele RABBİN sözü şudur: Kudretle değil, kuvvetle değil, ancak benim Ruhumla, orduların RABBİ diyor