TMesih olan Rab İsa hazır yardımcıdr

KUTSAL KİTAPTAN/ İbraniler mektubu 7:24  fakat O (Rab İsa) ebediyen baki olduğundan, değişmez kâhinliği vardır.25  Ve bundan dolayı kendi vasıtası ile Allaha yaklaşanları tamamen kurtarmağa kadirdir, çünkü onlar için şefaat etmek üzre daima yaşamaktadır.
.