Rab isa kilisesi için gelmekte ve gelmesi yakınır, Onu karşılamaya hazır mısın?

Mezmur 103:2  Ey canım, RABBİ takdis et, Ve bütün iyiliklerini unutmaBVahi 1: 7  İşte, bulutlarla geliyor, ve her göz, ve onu delenler de kendisini göreceklerdir; ve dünyanın bütün kabileleri onun üzerine dövüneceklerdir. Evet, Amin.8  Var olan ve var olmuş olan ve gelecek olan, her şeye kadir olan Rab Tanrı diyor: Alfa ve Omega benim. Diyor yaşayan Rab İsa Mesih