İsa Mesig beni sarsılamaz Kayamdır.

Kutsal Kitaptan.Galayalılar 2:20  Mesih’le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende  yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için  kendini feda eden Tanrı Oğlu’na imanla sürdürüyorum.