Tanrı 2019 ne söylüyor

KUTSAL KİTAPTAN/ Luka 19:. 5,10  İsa oraya varınca yukarı bakıp, Zakkay, çabuk aşağı in! dedi. Bugün senin  evinde kalmam gerekiyor. Çünkü Mesih İsa kaybolmuş olanı aramağa ve kurtarmağa geldi.