İsa Mesih ile yaşamak

Romalılar mektubu 6:8  Mesih’le birlikte ölmüşsek, O’nunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz.9  Çünkü Mesih’in ölümden dirilmiş olduğunu ve bir daha ölmeyeceğini, ölümün  artık O’nun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz.10  O’nun ölümü günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Sürmekte olduğu  yaşamı ise Tanrı için sürmektedir.11  Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa’da Tanrı karşısında  diri sayın.