Dar kapıdan girin, kurtuluşa giden yoldur.


Matta 

Dar kapıdan gidelim ve devam edelim, çünkü;

Mat.7:13-14  Dar kapıdan girin; zira helâke götüren kapı geniş, ve yol enlidir; ve ondan girenler çoktur.  Çünkü hayata götüren kapı dar, ve yol sıkışıktır (*) , ve onu bulanlar azdır.

(*) dar bkapı anlamı; tanrının mesih isada bizden istediği, itaat ve temiz hayattır.

Elçiler 14:22  Şakirtlerin canlarına kuvvet vermekte, ve: Bizim için Allahın melekûtuna çok sıkıntılar ile girmek gerektir, diye imanda durmaları için onları teşvik etmekte idiler.

.