Rabimiz İsa Tanrı sözüne göre yaşadı.

İncilden 1.Korinoslulşar 15:3  Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.